I nagrada
za planinarsku
fotografiju
 Svetlana Veljković


"MICHIELLI STROBEL"

II nagrada
za planinarsku
fotografiju
 Predrag Nikolić


"VISOKE PEĆI"

III nagrada
za planinarsku
fotografiju
 Dragica Kocić


 "ŠAPA MITIKASA"

I nagrada
za pejsaž
 Marija Petrović


 "ZLATNA (DELIBLATSKA PEŠČARA)"

II nagrada
za pejsaž
 Dragica Kocić


 "PLES"
III nagrada
za pejsaž
 Nevena Janković


"STRANAC"
I nagrada
za dokumentarnu fotografiju
 Bora Milojević i Zoran Živanović

 "DOBRA VODA RADNE AKCIJE"
I nagrada
za ekološku fotografiju
 Bora Milojević i Zoran Živanović

 "POLJSKI NUŽNIK"
III nagrada
za ekološku fotografiju
:
Milica Marković

 "VRTEŠKA"
nagrada
za najbolju kolekciju
:
Bora Milojević i Zoran Živanović

 "DOBRA VODA RADNE AKCIJE"