I nagrada
za planinarsku
fotografiju
 DRAGICA KOCIĆ


"ČARAPE"

II nagrada
za planinarsku
fotografiju
 SAŠA PANIĆ


"RILA, BUGARSKA"

III nagrada
za planinarsku
fotografiju
 JAGODA NOVESKI


 "SVI ZA JEDNOG-JEDAN ZA SVE"

I nagrada
za pejsaž
 MARIJA PETROVIĆ


 "7 - pano Dolomiti..."

II nagrada
za pejsaž
 DRAGAN PAVLOVIĆ-POP


 "MEDVEDNIK S ONE BANDE"
III nagrada
za pejsaž
 MARIJA PETROVIĆ


"7"
I nagrada
za dokumentarnu fotografiju
 SVETLANA VELJKOVIĆ

 "3"
II nagrada
za dokumentarnu fotografiju
 SAŠA PANIĆ

 "IDA, GRČKA"
III nagrada
za dokumentarnu fotografiju
:
IVA RADULOVIĆ

 "SVAKO STADO SVOJU CRNU OVCU IMA"
I nagrada
za ekološku fotografiju
 JAGODA NOVESKI

 "ŠUMA PEVA – NA VUKANU"
II nagrada
za ekološku fotografiju
 IVA RADULOVIĆ

 "JUTARNJI GOST"
III nagrada
za ekološku fotografiju
:
PREDRAG NIKOLIĆ

 "BACKSTAGE-NE OKREĆI SE SINE"
nagrada
za najbolji pano
:

MARIJA PETROVIĆ

 "DOLOMITI, leto 2014."