Organizacija izložbe


Autor koncepta , priprema i organizacija:

ist. um. Ksenija Samardžija

samardzija@eunet.yu

Grafička podrška:

Aleksandra Petković

cagejunior@yahoo.com

Muzika:

Marko i Ana Nježić

anna-m@scnet.yu

Komunikacije i odnosi sa javnošću:

dipl.Filolog Branka Margan

brankamargan@yahoo.com

Web design, priprema za štampu:

Nikola Mirčetić

mirnik@gmail.com