Durmitor, 07.-10. april 2006.

- USPON U ZIMSKIM USLOVIMA -


prvi deo | drugi deo | treći deo
 | foto galerija


          Ustali smo u 04.30 i počeli sa pripremama za uspon. Krenuli smo u 06h. Uskoro izlazi Sunce. Po strmoj snežnoj padini za jedan sat stigli smo na Veliku Previju (2351m), prevoj između Lučinog vrha (2396m) i Bobotovog kuka (2523m). Nagib na ovoj deonici je oko 40 stepeni. 
Šatori u Valovitom dolu, ukupno ih je bilo dvadeset pet, sa Velike Previje,
foto: Slobodan Manojlović


Polazak na uspon iz logora u Valovitom dolu, šatori u pozadini,
foto: David Maksimović
Uspon na Veliku Previju, šatori u Valovitom dolu (gore desno),
foto: Filip Maksimović

Ka Velikoj Previji, foto: Slobodan Manojlović
Izlazak na Veliku Previju, foto: Slobodan Manojlović

          Na prevoju grupa se podelila. Nas osam je krenulo ka prevoju Škrčko Ždrijelo (2430m) sa namerom da osigura put ostatku grupe, koji je za to vreme predvođen Vladom Matkovićem izvršio uspon na Lučin vrh (2396m). 

Uspon na Lučin vrh, foto: David Maksimović
Na Lučinim vrhu, foto: Đuro Milošević

Lučin vrh (2396m), foto: Slobodan Manojlović

          Prvih 100 metara uspona ka Škrčkom ždrijelu nije predstavljalo problem. Tu uviđam da ne moramo ići na prevoj jer zbog ogromnog snega imamo mogućnost direktnog uspona na policu iznad njega. Sa nje trebamo savladati žljeb koji će nas dovesti tik pod vrh, na visinu od 2500 metara. Fiksiramo dva 50-metarska užeta do police. Nagib na prvoj dužini je do 35-40 stepeni. Na njenom kraju ostaje Maja, koja treba da pomogne ostatku grupe. Nagib druge dužine je 40-45 stepeni, sa stenovitim skokom visine nekoliko metara, težine II, koji nas izvodi na policu, naš treći štand. Na njemu smo Nikola, Cobe, Filip, Dami i ja. Uviđamo da će naviše biti veoma teško. Sunce počinje da topi sneg i led, oslobađajući time kamenje. Snežne strehe na stenama iznad nas prete obrušavanjem. 

Uspon iznad Velike Previje
ka Bobotovom kuku,
foto: Filip Maksimović
Uspon iznad Velike Previje,
u pozadini uspon na Lučin vrh,
foto: Damjan Vasić

Postavljanje gelendera iznad Velike Previje,
foto: Tijana Manojlović
Bobotov kuk sa Lučinog vrha,
foto: Tijana Manojlović

Maja i Vlada na drugom štandu,
foto: Đuro Milošević
»Visinski radovi«,
foto: Đuro Milošević