Pobedin Veliki put 2003.

Slovenija - Triglav i Jalovec
Italija - Gran Paradiso
Francuska - Mont Blanc 


Dnevnik vodio: Borivoje Veljković, Novi Sad
Fotografije: Dragan Djukić, Vladimir Tokalić, Vladislav Matković, Mirjana Bijelović i Branko Dobrašinović
Obrada za sajt: Nenad Jovanović - PD Pobeda

Vodje puta:  Vladislav Matković i Boris Mićić - PD Pobeda

    U organizaciji planinarskog društva Pobeda iz Beograda od 19. jula do 01. avgusta 2003. godine, planinari Srbije iz: Beograda (29), Novog Sada (3), Smedereva (1), Niša (1), Vršca (2), Zrenjanina (2), Kikinde (1), Šapca (5) i Kruševca (3) bili su na najvišim vrhovima u tri države:
- Slovenija: Triglav 2864 m, Mali Triglav 2745 m i Jalovec 2643 m.
- Italija: Gran Paradiso 4061 m.
- Francuska: Mont Blanc 4807 m, Dome du Gouter 4304 m i Aigulle du Gouter 3863 m.


DNEVNIK PUTA:

Polazak i uspon na Triglav
, 2 strane

Uspon na Jalovec

Italija, Gran Paradiso, 2 strane

Uspon na Mont Blanc, 4 strane

| učesnici i vrhovi | materijal spreman pred put (sa planom puta) | Početna strana