VISOKOGORSTVO

Kao što ime govori cilj ovakvog planinarenja je uspon i osvajanje visokih vrhova. Pod tim se podrazumevaju  vrhovi iznad 2000 metara. Prema statutu Pobede za organizovan visokogorski pohod potrebna su najmanje tri planinara koji su se popeli na vrh iznad 2500 metara. Da bi se ovo ostvarilo pouzdano i sigurno potrebno je složiti čitav niz detalja. Neki od njih su  znanje, iskustvo, posedovanje dobre opreme... Kondicija i izdržljivost se podrazumevaju sami po sebi. Zahtevi koje visoke planine postavljaju pred one koji u njih dođu su veliki. Morate znati da su klimatski uslovi na tim visinama potpuno različiti u odnosu na one na koje je nas većina navikla. Logično je da sa povećanjem visine dolazi do promena u organizmu čoveka i svi koji se bave visokogorstvom to moraju znati. Da bi organizam povoljno odgovorio na to potrebne su psihofizičke pripreme. Što je planina viša to su pripreme zahtevnije. 

U Pobedi se otprilike jedanput mesečno organizuju viskogorske ture. U letnjim mesecima je to i češće. Vrlo je važno da pre ovakvih puteva učesnici budu upoznati sa svim aspektima uspona, bivakovanja, potrebne opreme, kondicije... Kod visokogorskog uspona velika odgovornost leži na vođi, ali i na ostalim učesnicima. Najvažnije je da znate da pri penjanju iznad 2000 metara nadmorske visine može doći do nepredviđenih okolnosti i da morate biti spremni na to. Ovo nas, naravno ne treba odvratiti od planina, već samo podsetiti da se priroda nikada ne sme potceniti.  

Visoke planine, Komovi, Crna Gora 

U slučaju da sami organizujete put i uspon na visoke vrhove, pre svega saznajete sve što je potrebno o datoj planini. Prikupljanje informacija je prvi korak pri organizovanju akcija. Slede formiranje grupe, spisak opreme, pravljenje plana puta i uspona, finansijski plan, određivanje datuma polaska. Možda sve ovo izgleda komplikovano, ali dobra organizacija je ključ uspeha i sigurnog uspona na visoke vrhove. U svakom slučaju naoružajte se znanjem, kondicijom, opremom i uživajte u doživljaju koje pružaju visoke planine. 

Z. Karić

Početna strana