01.-02.02. AVALA - Logorovanje. Prisutno 27 polaznika. Prevoz gradskim autobusom. Dnevna temp. - 6° C, noćna -11° C. Obrađeno gradivo (izmedju ostalog): Predavanje o izboru mesta za logor i podizanje istog. Tehnika loženja vatre i izrada ložišta za primus. Penjanje i spuštanje niz isti sa osiguranjem na lakšem terenu. Noćenje u šatoru. Pravljenje improvizovanih skloništa od granja četinara.

.   

>> (skup na Trošarini) >> Devize, devize... >> Naš logor u "pustari" Avale.
>> Međ' gomilom grana pod snegom pravo je umeće naći neko polumokro drvo za potpalu.

>> Vežbice i red za spuštanje niz uže.

>> Zakasneli ručak na travi.

>> Direktor nam je lišno naložio....

>> ...vatru. Bilo je prijatno uz nju ...

>> ...dok nije stigla do mokrog granja.

>> Sutradan smo krenuli u obližnju šumu...

>> ...da pravimo improvizovano sklonište.

>> Ovi su preživeli - porodični snimak

 

Opšte o školi         Vežbališta V1, V3 i Ada Ciganlija         AVALA         Ostrovica         Bukovi          Durmitor