15.02. OSTROVICA - Logorovanje. Prisutno 30 polaznika, 11 pomoćnika instruktora (visokogorci iz predhodnih Škola) i 2 člana AOB-a. Prevoz iznajmljenim autobusom. Dnevna temp. - 6° C, noćna -8° C. Obrađeno gradivo (izmedju ostalog): Predavanje o vrstama i upotrebi cepina, dereza i ski-palica, upotreba i vežbe hodanja sa istima.

16.02. OSTROVICA - Logorovanje. Prisutno 30 polaznika. Dnevna temp. - 5° C. Obrađeno gradivo: Padovi, hodanje u navezi. Izlazak na vrh 758m u grupama (nedostatak opreme). Ostrovica pokrivena ledom 4-6mm, a preko je sneg 10-30cm. Na delu kod klina postavljen gelender. Na vrh su izašla 23 polaznika Škole. Vodje uspona su bili pomoćnici instruktora.

.   

>> Autobus se na putu malo zavejao pa su Visokogorci morali da ga odvejavaju... >> ...primenjujući sve veštine kojima su ovladali - čvorovi, užad,... >> Raspakuj - pakuj, to je život planinarski.
>> Kolo, kolo, naokoli, sa derezama.

>> A zatim rad sa cepinom pri usponu...

>> ...pa vežbe padanja i zaustavljanja.

>> Porodični snimak pod vrhom.

>> Panorama

>> Skoro smo stigli na vrh.

>> G13++VG na vrhu Ostrovice

 

 

 

Opšte o školi         Vežbališta V1, V3 i Ada Ciganlija         Avala         OSTROVICA         Bukovi          Durmitor