O Dobroj Vodi | Istorijat i izveštaji | galerija

KUĆNI RED

U

PLANINARSKOJ KUĆI "DOBRA VODA"- RAJAC

 1. Kućom raspolaže i upravlja Planinarsko društvo "Pobeda" Beograd, a vlasništvo je zemljoradničke zadruge Kadina Luka.
 2. Kuća omogućava boravak 12 osoba, mogu je koristiti članovi društva i svi drugi izletnici pod uslovom da se pridržavaju kućnog reda.
 3. Svako ko želi da boravi u kući, mora dežurnom da stavi na uvid planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za tekuću godinu i da unapred plati prenoćište. Ključevi kuće nalaze se u prostorijama društva u Beogradu i u P.D. na Rajcu, a po završenoj poseti obavezno se vraćaju dežurnom od koga su i uzeti. Cenu prenoćišta utvrđuje Izvršni odbor društva, a iznosi 50% od cene prenoćišta u grupnoj sobi planinarskog doma na Rajcu.
 4. U kući je na vidnom mestu istaknut spisak inventara; potrebno je da ga pročita svaki korisnik kuće jer za isti odgovara. Inventar se mora pravilno koristiti i čuvati, a svako oštećenje se plaća na način kako je to regulisano za planinarski doma na Rajcu
 5. Kuća raspolaže, pored sredstava naznačenih u spisku inventara, sa pečatom, sa knjigom posetilaca u koju, tokom boravka, treba upisati tražene podatke i knjigom boravka u koju se obavezno upisuje svako lice koje boravi u kući. Sa eventualno uočenim problemima i primedbama obavezno usmeno obavestiti lice kome se vraćaju ključevi.
 6. U sobama nije dozvoljeno pušenje niti upotreba namirnica. Za rasvetu upotrebljavati baterijsku lampu.
 7. Kuhinja sa trpezarijom se može koristiti grupno i individualno. Šporet, kuhinjski pribor i pribor za jelo dostupan je svima i ravnopravno. Ako šporet tokom upotrebe dimi, ugasiti vatru, čunkove i plotnu izneti i očistiti čađ.
 8. Svaka grupa ili pojedinac naći će u kuhinji neke vrste namirnica (čajevi,šećer, so i sl.) koje se mogu upotrebiti kao dopuna. Preporučuje se svakom korisniku kuće, da nakon odlaska ili ponovnog povratka ponese sa sobom odn. ostavi u kuhinji nekvarljive namirnice (ulje, šećer, začini, čajevi, supe u kesicama...) i sredstva za održavanje čistoće posuđa i kuhinjsko-trpezarijskog prostora (deterdžent, krpe... ). Prilozi boljoj opremljenosti kuhinje (šerpe, lonci, tanjiri, čaše, šoljice i sl.) ostavljeni u kući učiniće boravak planinara boljim, lakšim i ugodnijim.
 9. Prilikom odlaska, grupa ili pojedinac je dužan da:
  Ne pridržavanjem propisanog kućnog reda, grupi ili pojedincu biće uskraćeno ponovno korišćenje kuće.

  Planinari i izletnici treba da čuvaju i neguju okolinu kuće (ne seku drveće, kidaju cveće), smeće odnose sa sobom a pri kretanju da koriste već postojeće staze i puteve.

 

KOMISIJA ZA PLANINARSKU KUĆU „DOBRA VODA", P.D. "POBEDA"

soba 1
soba 2
kuhinja

O Dobroj Vodi | Istorijat i izveštaji | galerija