Pobedin Veliki put 2004.

Najviši vrh Ukrajine Goverla (2061m)
i Evrope - Elbrus (5642m)


Dnevnik: Svetlana - Ceca Veljković, PD Pobeda
Fotografije: Nebojša Bošnjak, Zoran Stepanović, Nevena Mihailović, Žarko Mirković i Dragan Djukić
Obrada za sajt: Nenad Jovanović - PD Pobeda


Vodje puta:  Vladislav Matković i Boris Mićić - PD Pobeda
Prošireni konzilijum vodja uspona:
Zoran Stepanović, Gavra Dešić, Maja Nikolić - PD Pobeda i Nenad Tripković - PD Jastrebac, Kruševac


DNEVNIK PUTA:


1. Put ka Rusiji, Uspon na Goverlu
2. Nastavak puta ka Kavkazu
3. Aklimatizacija
4. Aklimatizacija II
5. Uspon na Elbrus 5643m
6. Povratak

Galerija fotografija
Spisak učesnika