Kilimandžaro, januar 2006. 

Putopis: 


1. Uvod
2. Put do planine
3. Aklimatizacioni period
4. Uspon na vrh
5. Silazak
6. Safari
7. Povratak

Beograd, februar 2006.
putopis: Zoran Karić
uz dodatke Zorana Stepanovića i Vlade Matkovića
PD Pobeda, Beograd

fotografije: Mario Živić, Zoran Karić, Zoran Stepanović,
Maja Nikolić, Vladislav Matković, Radmila Rosić, Duško Matić

obrada za sajt: Nenad Jovanović, Pobeda Web Team