RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitava


Kilimandžaro, Uhuru peak (5895m)
08 - 11. februar 2015.

Dušan Đoković, Kilimandžaro, Uhuru peak (5895m)

Dušan Đoković naš član, popeo se na najvišu planinu Afrike, Kilimandžaro u Tanzaniji. Čestitamo!!!
Pogledajte fotografije:


Najviši vrh Afrike – Uhuru peak (5895m)Kibo Hut (4720m)Mandara Hut (2720m)Marangu ruta - izlaz (1850m)

Čestitamo!!!

Da biste saznali više o usponu na Kilimandžaro pogledajte kako je izgledala jedna ekspedicija Pobede 2006.
Vođe ove akcije su bili Vladislav Matković i Zoran Stepanović.
Smer uspona sa Sedla (4500m) preko Kibo Hut-a (4703m) i Gilmanspointa (5685m) do Uhuru Peak-a (5895m)
foto: Zoran Karić, obrada: StepaIzveštaj o akciji pročitajte ( OVDE-->)