RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitava


Mala Toplička transverzala - foto izveštaj
13 - 15. novembar 2015.MALA TOPLIČKA TRANSVERZALA

REPUBLIČKA AKCIJA

13 - 15.11. 2015.

  -Beli kamen     -Kolona učesnika


  -Rgajski grad           -Učesnici najduže pešačke ture


   -Okićeno drvo jabukama      -Pauza kod crkve na Pasjači


  -Ckva na Pasjači           -Spomenik žrtvama prvog svetskog rata


  -Vrh Pasjače            KT - 3


-Kolona sa vrha Pasjače ka Rastovnici         -Budući planinarski domVodja akcije: Vladislav Matković